کودەتای سوپای پاسدارانی ئیسلامی یان کودەتا لە سوپای پاسدارانی ئیسلامی، ئەوە پرسیارە

Hello World!