Pâyamhaye ruzane; 08/10/2021

Mân eânjomâne Mehre Eiran niz be peymane Mehre Maniye gerami mipeyvândim, peymani bâraye Eiranzâmin eâz Tajikectan ta Kordectan eâz Parc ta Qâfqaz bâraye zende kârdâne tâmâddone eirani manânde peymane novine Torati ebrahimi ke dâr ruze Yom kipur bâraye bârdegiye Eiran bâcte sod. @Radio_mani

3-1.jpg