Pâyamhaye ruzane; 09/10/2021

Ductan deqqât konid ke sâbâkehaye ejtemaáiye mân bezudi hâzf xahâd sod, bânabârin be vebcaytâm be eadrece KAAA.INFO berâvid bâxse pâyamhaye ruzaneye mân ra hâr ruz bebinid, bezudi ein bâxs tâbdil be yek sâbâkeye ejtemaáiye moctâqel eâz cancure kanunhaye qodrât xahâd sod.

3-2.jpg