Nîjadperestiya Îbrahîmî (Ceyedcracy & Anusicracy) û peymana nû ya Îbrahîmî