آغازی نو با شهبد امیری و حضور دکتر رضا هازلی و دکتر کوروش عرفانی /18/03/2024

#قانون_اساسی #ایران #روشنفکری

نوع حکومت و #قانون_اساسی آینده #ایران چگونه باید باشد؟ بر چه اساسی باید نوشته شود؟ چه کسانی صلاحیت اظهار نظر در این باره دارند؟ چگونه میشود در دیوانه خانه #روشنفکری ایران که #نظم_فکری وجود ندارد و تنها جوگیری #نظم_نوین_جهانی سالاری می کند، نظم فکری برپایه #فرهنگ_ایرانی و منافع #تمدن_ایرانی بوجود آورد؟ #حکومت_ایرانی چرا باید سنتزی از تز #پادشاهی و آنتی تز #جمهوری باشد؟ #قانون_اساسی_پیشنهادی_شاهنشاهی_گزینشی_ایران چیست و چرا چنین #پادشاهی_انتخابی درواقع نوعی از #جمهوری_ایرانی است؟ اهمیت #انقلاب_ایرانی و #دموکراسی_ایرانی در چیست؟ پاسخ این پرسشها را در این برنامه بیابید!

Hello World!