مدیریت راههای گذار از جمهوری اسلامی 26/02/2024

#جمهوری_اسلامی #مدیریت_گذار #گفتمان_گذار

گذار از #جمهوری_اسلامی اجتناب ناپذیر است. اما مساله اساسی #مدیریت_گذار ، محتوای گذار ، #گفتمان_گذار و البته نوع حکومت آینده #ایران است. در این برنامه #دکتر_روشندل دکترین خود را از نظر دیپلماسی گذار و روابط بین الملل بیان میکند و اینجانب از نقطه نظر #فلسفه_سیاسی و #تئوری_تمدنی تلاش بر تبیین گفتمان گذار، #انقلاب_ایرانی و نوع حکومت آینده ایران می‌کنم. بدون چنین بحث هایی تلاش برای تغییر #نظم_نوین_جهانی و حفظ #تمدن_ایرانی بیهوده خواهد بود. امیداست که صدای ایراندوستان را اندیشکده های #کانونهای_قدرت بشنوند.

Hello World!