پست مدرنیسم عفونتی فکری همچون ارتجاع ابراهیمی علیه مدرنیسم و ایرانگرایی، شهبد امیری، رضا هازلی /Dec 3, 2023

چیزی که اکثر روشنفکران ساده لوح #ایران متوجه آن نیستند، سفارشی بودن بسیاری از «ایسم» ها و مکاتب فکری است که در دانشگاه های مطرح جهانی، مافیای علمی وابسته به #کانونهای_قدرت برای تحمیق ساده لوحان و روشنفکران سطحی یا افراد دارای انحرافات روانی پدید میاورد. یکی از این «ایسم» ها عفونتی فکری بنام #پست_مدرنیسم است که دقیقا برپایه برنامه های استراتژیک کانونهای قدرت ازجمله #کلاب_رم برای ایجاد #جوامع_غیرقابل_رشد ایجاد شده است و از طریق بلندگوهای تبلیغاتی سیستم جهانی و #افراد_سیستمی به مغز جوانان و ساده دلان تزریق میشود. ارزش های پست مدرنیسمی در واقع ضد ارزش و علیه مدرنیسم و رشد و توسعه کشورها و در جهت #آنارشیسم و #هرج_و_مرج طلبی هستند نه در امتداد آن. برخلاف #ایرانگرایی برپایه #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین که دقیقا در راستای مدرنیسم و رشد و توسعه و شکوفایی #فرهنگی، #اجتماعی، #اقتصادی و #سیاسی است، پست مدرنیسم و #افراط_گرایی ها و #تمامیت_خواهی ها و انحرافات جاهلانه اش آمده است که مانند عفونت فکری دیگری چون #ارتجاع_ابراهیمی اساس و تاروپود جامعه بشری و بویژه ایران و حوزه #تمدن_ایرانی را بپاشاند! در این برنامه با نشان دادن یک جدول آماری و مقایسه ارزشی اثبات شده است که #ارزش های برآمده از پست مدرنیسم در واقع ویروس فکری برای کشتن #خردگرایی و در نتیجه نابودی #مدرنیسم و جوامع بشری هستند. فراموش نکنید حماقت پست مدرنیسم به اندازه ای است که شبه #روشنفکران پست مدرن مانند #میشل_فوکو ، #انقلاب_اسلامی ارتجاعی در #ایران را ، با عنوان #انقلاب_پست_مدرن ستایش می‌کردند ! چنین ویروس قدرتمندی که #فوکو را بدین حد ساده لوح می‌کند و حامی #ارتجاع_ابراهیمی و #اسلامگرایی است را نباید دست کم بگیرید! این برنامه مهم را ببینید و به اشتراک گسترده بگذارید. در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد، بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید. http://mehriran.tv https://kaaa.info / mehrirantv https://www.brighteon.com/channels/Me... https://rumble.com/c/c-1635233 / mehriran.tv https://t.me/MehriranTV info@mehriran.tv schahbod@yahoo.de Tel: +49 1788549216.

Hello World!