گاهشماری میترایی به عنوان یکی از شرط های لازم برای تغییر جهت تمدنی

#گاهشماری راستین #ایرانی ، #تقویم و #گاهشماری_میترایی است که برپایه محاسبات دقیق ریاضی دانان ایرانی چون #ذبیح_بهروز و #احمد_بیرشک و کشفیات باستانشناسی حوزه های #تمدن_ایرانی و ده ها سال تلاش و ابتکار و نوآوری استاد #سیاوش_اوستا برای جا انداختن آن است.