هشدار به اقوام غیر ابراهیمی در خاورمیانه ابراهیمی / 30.04.2022

مردمان و #اقوام #ایرانی برخلاف آنچه خود می پندارند، ساده و خوش قلبند. روشنفکران این اقوام که اذهانشان پرست از گفتمانهای #کانونهای_قدرت بدون آنکه خود بدانند با دست خود تیشه به ریشه خود و اقوامشان می زنند. آنها نقشه بزرگ قدرت ها برای #خاورمیانه را نمی دانند. آنها نه #کمربند_سبز ابراهیمی برژینسکی را فهمیده اند و نه نام جدید آن یعنی #پیمان_ابراهیم کوشنر یهودی را. آنها نمی دانند که جداکردن آنها از هم نه برای دادن حقوقشان که برای بریدن سرشان است. آنها #نژادپرستی#ابراهیمی کانونهای قدرت را نمی شناسند و مفهوم #پیمان_ابراهیم کوشنر #یهودی را درک نکرده اند. این پاک نهادان ایرانی که نمی دانند که در خاورمیانه ابراهیمی جایی ندارند و هدف کلان نژادپرستان ابراهیمی یعنی #اسرائیل و #صهیونیسم و حکومت های وابسته ابراهیمی مانند #جمهوری_اسلامی و #طالبان و #داعش #پاکسازی_نژادی آنهاست، ساده دلانه دنبال گفتمانهای سرکاری حقوق سگ و گربه و همجنسگرا و حقوق بشرند در جهانی که دوران انسان گرایی را پشت سر گذاشته و وارد عصر #ترابشریت شده است که در آن #حقوق_بشر حتی در غرب بصورت آشکار و وقیحانه نقض میشود.