پوتین، خادم میهن پرست ناسیونالیست یا خائن جهان وطن گلوبالیست ؟ / May 15, 2022

براستی #پوتین کیست ؟ آیا اینگونه که رسانه ها و برخی افراد نا آگاه و برخی چپ های روسوفیل می گویند او یک میهن دوست روس است ؟ آیا او می خواهد امپراطوری #روسیه را زنده کند؟ یا اینکه او مانند #هیتلر قصد بلند کردن کشورش و سپس زمین زدن دردناک آن را دارد؟ آیا او اصلا روس است؟ خانواده او چه کسانی هستند؟ دوستان و استادان او در دانشگاه لنینگراد چه کسانی بودند؟ او برای چه کسانی کار کرده است؟ آیا او #ناسیونالیست است یا یک #گلوبالیست نفوذی با نقاب میهن دوستی است و آمده است تا روسیه را برای همیشه نابود و به چند تکه تقسیم کند؟ مناسبات پوتین با #کانونهای_قدرت چگونه است؟ چرا او در شرق اروپا میان دو کشور روس تبار روسیه و #اوکراین روس کشی راه انداخته است؟ چرا او طرح تئورسین های سیونیست آمریکایی مانند برژینسکی و ساموئل هانتینگتون برای تجزیه و نابودی اوکراین را عملی کرده است؟ چرا او روسیه را بی آبرو و تحت شدید ترین #تحریم های تاریخ بشری قرار داده است؟ پاسخ این پرسش ها را در این برنامه بسیار مهم با تحلیلی علمی و آبجکتیو مبتنی بر واقعیات و حقایق و استدلال بگیرید تا از دروغ پراکنی و تبلیغات رسانه ها رهایی یابید. گفتگوی زنده امروز برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای جناب شهبد امیری و با حضور خودم در #کانال_مهرایران را ببینید و لینک آنرا به اشتراک بگذارید و در شبکه های اجتماعی ما در زیر سابسکرایب کنید. http://mehriran.tv https://kaaa.info

https://youtube.com/c/MehriranTV

https://www.brighteon.com/channels/MehriranTV

https://rumble.com/c/c-1635233

https://www.instagram.com/mehriran.tv

https://t.me/RezaHazeli

info@mehriran.tv

schahbod@yahoo.de Tel: +49 1788549216

Hello World!