گذر از جمهوری اسلامیِ ابراهیمی با کدام روش؟ ۱)مشروطه ابراهیمی ۲)شورای گذار ابراهیمی ۳)انقلاب ایرانی / 10.07.2022

براستی گذر پیروزمندانه و روبه جلو از ظلمت #جمهوری_اسلامی با کدام روش میسر است؟ آیا با بازگشت به بیش از صد سال پیش و قانون اساسی اسلام پناه #مشروطه می توان گامی به جلو گذاشت و ظلمت عربی را تنها در لغت به تاریکی ایرانی مشروطه با حکومت موروثی مادام العمر و باند بازی و دربار بازی و اسلام پناهی و فقیه سالاری مشروطه با پنج فقیه ناظرش بر قوانین مجلس جایگزین کرد؟ یا اینکه ظلمت ابراهیمی را با نور #انقلاب_ایرانی هازلی و نه گام رو به جلویش باید چون تندر نابود کرد؟ یا شاید هم جمهوری ابراهیمی را با #شورای_مدیریت_گذار سه #سید ابراهیمی #تجزیه_طلب که #شورای_گذار ابراهیمیان برای نابودی کیان #ایران و #هویت_ایرانی است باید گذاری داد از ایران و نه برای ایران ؟ اینهمه هیاهو از سوی #کانونهای_قدرت برای بازگشت حکومت ورشکسته #مشروطه که از دل آن #جاعش برآمد برای چیست؟ آیا #رضاشاه طرفدار مشروطه بود یا متوقف کننده آن؟ آیا شعار مردم که #رضاشاه_روحت_شاد است بازتاب دهنده انقلاب ایرانی است که رضاشاه انجام داد و هازلی می گوید یا مشروطه اسلام پناه؟ آیا رضاشاه با بازگشت مشروطه ابراهیمی روحش شاد میشود یا در عذاب ابدی خواهد ماند؟ چرا شادی روح رضاشاه تنها و تنها با انقلاب ایرانی #هازلی میسر است؟ چرا برای آینده بهتر ایران باید جسارت و شجاعت #تغییر_جهت_تمدنی با نه گام هازلی را داشت نه اینکه محدود به مشروطه گندیده اسلام پناه باقی ماند؟ #ظلمت_جمهوری_اسلامی #تاریکی_مشروطه #نور_انقلاب_ایرانی این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود را ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.

در ضمن تمام ویدیو های من بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️

Hello World!