شمشیر دو لبه مهاجرت / 31.07.2022

آیا #مهاجرت خوب است یا بد؟ چه نوع مهاجرتی خوب و چه نوع مهاجرتی بد است؟ مهاجرت در #گلوبالیسم و #نظم_نوین_جهانی چه نقشی بازی می کند؟ چه انگیزه های سیاسی پشت مهاجرت های گروهی از کشوری به کشور دیگرست؟ خطرات مهاجرت اعراب و چینی ها به ایران برای #هویت_ایرانی چیست؟ این برنامه #اندیشکده_ایرانزمین که پخش مستقیم میشود را ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.

Hello World!