پیش بینی رویداد های سال ۲۰۲۳ میلادی، رمزگشایی از سناریو نویسی مجله اکونومیست / Jan 8, 2023

ما در جهانی زندگی می کنیم که #کانونهای_قدرت تمام وقایع مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و حتی پزشکی و محیط زیستی آنرا کنترل می کنند و برای ما و جهان سناریو می نویسند. این سناریو ها بعدا تحت عنوان وقایع غیر قابل اجتناب و طبیعی و خود جوش از جانب رسانه های #دولت_جهانی به خورد مردمان ساده دل داده میشود. اما چندی است مجله #اکونومیست که متعلق به خاندان #یهودی #روتشایلد ، از خزانه داران #واتیکان است به گونه رمز و به عمد برای عده معدودی که درک ژرفی از مسائل بشری دارند، سناریو های وقایع آینده را با طنز «لو » می دهد! این سبک بویژه پس از آغاز رسمی #انقلاب_صنعتی_چهارم و پروژه جهانی #ترانس_اومانیسم در سال ۲۰۱۹ میلادی گسترده تر به کار گرفته شد تا هشدار #جنگ_جهانی_سوم و #جنگ_هسته_ای و پروژه های ترانس اومانیستی تغییر ژنتیک بشری را برای آنان که می فهمند، بدهد. تا سال ۲۰۳۰ میلادی وقایع مهمی در جهان روی خواهد داد که در این برنامه به بخش کوچکی از آنها اشاره خواهم کرد.

Hello World!