فروش ایران به سرمایه داری جهانی به بهانه مولد سازی /Mar 5, 2023

جمهوری اسلامی نظام تبعیض آمیز #سرمایه_داری آنهم در نوع فناتیک و مرتجع آنست. این نظام که برای #عوام_فریبی سالها به دروغ سخن از #عدالت_اجتماعی می گفت ناگهان با خیانت آشکار #خامنه_ای نقاب از چهره انداخت و ثابت کرد که دقیقا در جهت #گلوبالیسم جهانی و فروش کشورها به کمپانی های چند ملیتی و سرمایه داران سوگلی ابراهیمی #نظم_نوین_جهانی حرکت می کند. #مولد_سازی بهانه و اسم رمز فروش ایران است که به جای #خصوصی_سازی بکار گرفته میشود تا واکنش مردم را از فروش دارایی های ملی شان خنثی کند. پس از فروش اموال ملی به سرمایه داران بسیاری از این موسسات تعطیل شده یا در جهت سود شخصی سرمایه دار بکار گرفته میشوند. در این برنامه خیانت جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای #آنوسی به #ایران و فروش رسمی ایران افشا شده است. این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست و برادر همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، این کانال را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.

❗️❗️❗️❗️❗️❗️

Hello World!