چگونه «افراد سیستمی» و کارمندان «حکومت جهانی» را تشخیص دهیم؟ /Apr 5, 2023

چگونه #افراد_سیستمی و مزدوران و کارمندان #حکومت_جهانی و ماموران اجرای برنامه های #نظم_نوین_جهانی در #سیاست #ایران را تشخیص دهیم؟ آیا زیر ماسک زیبای #دموکراسی ، #دیکتاتوری #گلوبالیسم جهانی وجود دارد؟ این برنامه مهم را ببینید و به اشتراک گسترده بگذارید. در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال ما را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.

❗️❗️❗️❗️❗️❗️

Hello World!