انقلاب ایرانیِ هازلی یا انقلاب ملیِ میرفطروس؟ /Apr 16, 2023

#موازی_سازی جنبش های اصیل و مستقل مردمی بوسیله #افراد_سیستمی وابسته به #کانونهای_قدرت مساله ای بسیار قدیمی است. #گلوبالیسم جهانی و افراد آفتاب پرستش به هر رنگی در میآیند و هر ماسکی می زنند تا خدای نکرده #نظم_نوین_جهانی به انحراف نرود. یکی از افراد سیستمی ، فردی ابراهیمی، به نام #سید #میرفطروس ، کاسه داغتر از آش ما ایرانیان شده است تا پس از هشت سال از مطرح شدن تئوری #انقلاب_ایرانی هازلی آنرا به انحراف برده و به #انقلاب_ملی #ایران فروبکاهد. در فرهنگ سیاسی ایران «ایرانی بودن» و #ایرانگرایی و ملی بودن و #ملی_گرایی دو مفهوم متفاوت هستند که هر چند عوام فرق آنرا نمی دانند اما این دو ، دو آینده متفاوت برای ایران رقم خواهند زد. سالها پس از انتشار مقاله ۷۷ صفحه ای هازلی با نام #انقلاب_ایرانی_یا_دگردیسی_ایرانی_هم_ایدئولوژی_و_هم_متدولوژی چه کسانی به تکاپو افتاده اند تا نظریه او را با #انقلاب_ملی_ایران منحرف کنند؟ چرا افراد سیستمی با #انقلاب حقیقی مخالفند و آنرا موازی سازی می کنند تا #گفتمان_انقلابی به انحراف رود؟ این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست و برادر همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، این کانال را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.

❗️❗️❗️❗️❗️❗️

Hello World!