تهدیدها علیه ایران و تمدن ایرانی/ Oct 15, 2023

26,037 views Premiered Oct 15, 2023 #ایران #افغانستان #قره_باغ

چگونه صفحه شطرنج جهانی بسوی #جنگ بزرگ علیه #ایران و #تمدن_ایرانی مهره چینی میشود؟ چگونه #جنگ_جهانی_سوم گسترش پیدا می‌کند؟ هدف اصلی جنگ وحشیانه #حماس و #اسرائیل چیست؟ هدف اصلی #پاکسازی_نژادی بیش از سد هزار ارمنی از #آرتساخ (#قره_باغ) چیست؟ هدف اصلی پاس دادن #افغانستان به زیر سم #طالبان کدام است؟ چرا #توحش_ابراهیمی در #خاورمیانه گسترش می یابد؟ این برنامه مهم را ببینید و به اشتراک گسترده بگذارید. در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد، بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید.

Hello World!