پیامهای روزانه; 21/07/2021

نطفه منحوس #خمینی عرب، #سید #احمد_خمینی شورش مسلحانه و سازماندهی شده #تروریست های الاحوازی در #اهواز و #خوزستان را به خاطر #کم_آبی می داند یا بهتر بگویم اینگونه تبلیغ می کند و به جسد خونین سربازان ایرانی توجهی نمی کند ! چون می داند که با جداشدن اهواز جمهوری اسلامی همچنان می ماند چنانکه با جدا شدن چهل درصد خاک سوریه بشار اسد تغییر نکرد!

image.png