پیامهای روزانه; 22/07/2021

مزدور #سیا که بیش از ۲ میلیون دلار در عرض ۳ سال پول گرفته تا امروز در رسانه ها تبلیغ کند که در #خوزستان تنها عرب ساکن است و به این خاطر آنها تحت تبعیض اند! این بیسواد نمی داند که بیش از ۷۰ درصد ساکنان خوزستان #بختیاری اند و آنها هم به بوسیله اعرابی که کل #ایران را اشغال کرده اند در تبعیض اند! از منتخب #آمریکا برای ایران اشغالی یعنی #مسیح_علی_نژاد بیش از این انتظاری نیست!