پیامهای روزانه; 22/07/2021

روز ۱۴ امرداد همزمان با مراسم #تحلیف #سید #آنوسی #رئیسی هرم #فراماسونری #مجلس #اسلامی را با #انقلاب_ایرانی اشغال کنید! اینگونه رژیم را له کرده اید! با #تظاهرات دم مرز خود را سرکار گذاشته اید!