پیامهای روزانه; 19/09/2021

دوستان گرامی از رسانه مستقل #روشنفکران ایرانی #رادیو_مانی حمایت کنید و برنامه های آن بویژه در مبارزه با سم #ادیان_ابراهیمی را به اشتراک بگذارید.

4-1.jpg