پیامهای روزانه; 16/10/2021

غاصب ملک کیان و مسئول ابراهیمی کردن #ایران و نابودی #هویت_ایرانی با #پیمان_ابراهیم کوشنر #یهودی ، جنایتکاری که هزاران #ایرانی را #قتل_عام کرده است-#سید #آنوسی ابراهیم #رئیسی ، پادشاهان ایرانی بنیانگذار #حقوق_بشر را ظالم نامید! بخندیم یا گریه کنیم ؟ !

1-4.jpg