پیامهای روزانه; 31/07/2022

تنها راه رهایی و بازگرداندن #نظم_فکری به #ایرانیان ، اجرای اصول و آموزه های #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین و پیروی از این مکتب فلسفی و روی کار آوردن آن با #انقلاب_ایرانی است. کسی که فکرکند #ایرانگرا ست و به این اندیشکده باور نداشته باشد یک سرگردان است!

2-5.jpg

Hello World!