پیامهای روزانه; 14/08/2022

هرجا که #ترور ی انجام میشود و #جمهوری_اسلامی «عامل» آن است بدانید که «آمر» اش سازمان اطلاعاتی کشوری است که قربانی در آن اقامت دارد! چراغ سبز ترور #سلمان_رشدی در جهان پر سانسور امروز را #کانونهای_قدرت دادند و #جاعش تنها عمله آنهاست!

1-1.jpg

Hello World!