پیامهای روزانه; 28/08/2022

افرادی که طرفدار #حکومت_موروثی چه از نوع #پادشاهی #مشروطه و چه #جمهوری و چه #ولایت_فقیه #آقامجتبی هستند، اکثرا عقب مانده ذهنی با ضریب هوشی زیر متوسط و اقلیتی هم مامور #کانونهای_قدرت برای نگه داشتن #ایران در دورباطل حکومت خانوادگی هستند!

1-1.jpg

Hello World!