پیامهای روزانه; 28/08/2022

مفهومی مسخره تر از «خاندان ایرانساز #پهلوی » وجود ندارد، به جای آن باید گفت #رضاشاه ایرانساز و #محمدرضا شاه با #شهبانوی عربی که #ایران را بی مقاومت به دستور هایزر و فردوست مانند اشرف غنی به ۱۴ قرن پیش بازگرداندند و تحویل اسلامگرایان دادند!

2-3.jpg2-1.jpg