پیامهای روزانه; 28/08/2022

#کانونهای_قدرت مانند گذشته باز #ایران را سر دوراهی بد و بدتر قرار می دهند و از « #انتخاب_خوب » جلوگیری می کنند! اما روح #ایران می گوید نه به #حکومت_موروثی چه #سید مجتبی #خامنه_ای چه #سیده نور زهرا #پهلوی ! آری به #پادشاهی_انتخابی یک ارتشی !

3-1.jpg