پیامهای روزانه; 09/09/2022

در یکی از شهرهای هلند، تبلیغ #گوشت و #لبنیات به دلیل واهی و مسخره #آلودگی_محیط_زیست با پرورش این محصولات قدغن شد! گویا #کانونهای_قدرت میخواهند که گوسفندانشان و بردگان انسانیشان تنها باید علف بخورند تا احمق تر باشند و قابل کنترل تر! وقاحت هم حدی دارد

5-5.jpg