پیامهای روزانه; 10/09/2022

مواظب #ایرانگرایی های انحرافی آغشته به مذهب یا #نژادپرستی که #آنوسی ها ( #یهودیان مخفی ) در #ایران براه می اندازند باشید، نه به #ایرانشهر #اسلامی #سید #جواد_طباطبایی و نه به #نژادپرست فاشیست #سید_آنوسی #شاهین_نژاد ( #موسوی_نژاد) الله دادی!

7-1.jpg

Hello World!