پیامهای روزانه; 18/09/2022

#زیبایی در فرهنگ اهریمنی #ابراهیمی #اسلامی زننده است! چهره باید چهره کریه شیطان باشد، اینگونه #ژینا ی زیبای ما را #جاعش ابراهیمی برادر #داعش و #طالبان کشت! انتقام #مهسا_امینی را از غاصبان ابراهیمی با #انقلاب_ایرانی بگیرید!

3-1.jpg

Hello World!