06/02/2024 پیامهای روزانه

در میان #جمهوری_خواهان تنها اقلیتی که خواهان #جمهوری_ایرانی هستند، میهن پرستند، ولی متاسفانه اکثریت #جمهوری_خواه ، #هویت_ایرانی ندارد! #جمهوری_ایرانی ، همان #پادشاهی_انتخابی است که از نظر علمی روی آن کم کار شده است و به غنای #پادشاهی انتخابی نیست!

images.jpg

Hello World!