پیامهای روزانه

۵ درجه #هویت_ایرانی در #اپوزیسیون #ایران از بیشترین به کمترین:
۱) طرفداران #پادشاهی_انتخابی برپایه #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین ۲) طرفداران #پادشاهی #پهلوی ۳) #جمهوری_خواهان ۴) احزاب #اقوام_ایرانی ۵) احزاب اقوام ناایرانی مهاجر و مهاجم به ایران!

images.jpg

Hello World!