پیامهای روزانه

#محمدعلی_رامین که ایرانی شده نام #یهودی آلیا رابین است از #آنوسی های خزری اصالتا ورامینی است که خانواده اش به خوزستان کوچ می کنند، یهودی های خزری مانند #رامین و #طالب_زاده که مرکز یهودیان آمریکا از ایشان تجلیل می کند، در اصل با اسلاوها قاطی شده اند برای همین قیافه شان هم شبیه مردم شرق اروپا شده، این آقا مدیر مطبوعاتی #آنوسی دیگری بنام #احمدی_نژاد ( #صبورچیان ) بود و وظیفه داشت که قصه غلوآمیز #هولوکاست را با انکار نمایشی آن دوباره سرتیتر رسانه های جهان برای مظلوم نمایی #یهودیان #اسرائیل کند!

images.jpg

Hello World!