پیامهای روزانه

نادر #طالب_زاده #آنوسی که پس از مرگ او و برادرش مرکز #یهودی های آمریکا برای آنان بزرگداشت گرفت، از یک سو در کنار #سید آبرام #رئیسی آنوسی در ایران و از سوی دیگر کنار #دوگین آنوسی در روسیه و همچنین کنار #کاترین_شکدم و دختر #اسماعیل_هنیه تلاش میکرد که از سویی با درگیر کردن #ایران در جنگ غرب فرات زمینه ایجاد اسرائیل نیل تا فرات را پدید آورد و از سوی دیگر با فریب #روسیه و فروبردنش در باتلاق جنگ #اوکراین ، #اسرائیل شمالی یا #کشور_خزر را آنجا بسازد!

images.jpg

Hello World!