پیامهای روزانه

#هویت_ترکی در درازای تاریخ مشکلی با #هویت_ایرانی نداشت، همه پادشاهان مهاجر #ترک که می دانستند نو رسیده و مهمانند ، به زبان #دری ( #پارسی) سخن می گفتند و سکه میزدند تا اینکه یک #یهودی به نام #آرمین_وامبری ، #پان_ترکیسم را بقصد دشمنی مردم، بوجود آورد!

images.jpg

Hello World!