پیامهای روزانه /08/02/2024

#اسلامگرایی معاصر عفونت فکری یک #یهودی #صهیونیست بنام زبگنیو #برژینسکی است، همو که طرح #کمربند_سبز #اسلامی را برای به آشوب کشیدن خاورمیانه و استحکام #اسرائیل مطرح کرد. #جاعش ، #داعش و #طالبان سه محصول چنین طرحی اند!

images.jpg

Hello World!