پیامهای روزانه /08/02/2024

#اسلامگرایی هم میتواند واکسن باشد و هم زهر کشنده! #کانونهای_قدرت #یهودی_مسیحی بقصد نجات مصر و ترکیه آنرا با اسلامگرایی واکسینه کردند، اما همانها برای نابودی #ایران و #افغانستان و #تمدن_ایرانی از آن سمهای کشنده #جاعش ، #داعش و #طالبان را درست کردند!

images.jpg

Hello World!