پیامهای روزانه 09/02/2024

هرگونه تلاش برای محدود کردن #آزادی_بیان به بهانه جلوگیری از #نفرت_پراکنی ، گام وقیحانه در جهت بازگرداندن جهان به #استبداد_ابراهیمی در قرون وسطی است! عشق و نفرت دو احساس زیبا هستند که خداوند و جهان هستی در نهاد ما گذاشته تا با کمکشان خود را حفظ کنیم!

images.jpg

Hello World!