پیامهای روزانه /10/02/2024

چگونه میفهمید که #سید انیرانی #علیرضا_نوری_زاده تنها مزدور عربستان نیست بلکه برای #وزارت_اطلاعات #جاعش نیز کار میکند؟ بسیار ساده ، کانال یوتیوب این #غاصب_ابراهیمی یعنی #ایران_فردا ، دو کانال تقلبی برای موازی سازی کانال #مهرایران با نامهای مشابه ، #مهر_ایران و #مهرآیین ساخته و این کانالها را به کانال ما اتچ کرده تا مخاطب کانال ما را به اشتباه اندازد و جذب خود کند!

images.jpg

Hello World!