پیامهای روزانه / 10/02/2024

سالگرد تیره ترین روز #ایران معاصر ، #۲۲_بهمن را که #محمدرضا_شاه #پهلوی بدون مقاومت و برای اجرای طرح #کمربند_سبز #نظم_نوین_جهانی ، ایران را ترک و حتی ارتش را به جای اینکه تحویل نخست وزیر #بختیار دهد، تحویل نماینده #موساد، #فردوست داد، تسلیت میگویم!

images.jpg

Hello World!