پیامهای روزانه / 10/02/2024

بیشک #فردوست به عنوان نماینده #شبکه_زیتون #موساد که برای اجرای طرح #کمربند_سبز و #اسلامی برژینسکی #صهیونیست ، ارتش را بی طرف اعلام کرد، #خیانت کرد اما، خائن تر از او شخصی بود که به جای دادن کنترل ارتش به نخست وزیر #بختیار، آنرا به نماینده موساد داد!

images.jpg

Hello World!