پیامهای روزانه /10/02/2024

بیسوادی و سطحی بودن در میان #نخبگان #ایران به حدی است، که فکر میکنند #شاه تنها #بحرین را به اعراب داد و از دست گل های دیگر او ازجمله دادن منطقه وسیع ایرانی نشین #کومزر و جزایر #آریانا و #زردکوه به اعراب نه تنها چیزی نمی گویند که حتی اصلا نشنیده اند!

c

images.jpg

Hello World!