پیامهای روزانه /11/02/2024

اکثریت مطلق جریانهای #سیاسی درون و برون #ایران ، چه #پادشاهی_خواه و چه #جمهوری_خواه #افراد_سیستمی برای اجرای #نظم_نوین_جهانی هستند، این افراد عملا مزدورند و به فکر #آزادی و #منافع_ملی ایران نیستند چه برسد که بفکر #هویت_ایرانی و #تمدن_ایرانی باشند!

images-1.jpg

Hello World!