پیامهای روزانه /11/02/2024

از خیانت ها و حماقت های دولت مردان #ایرانی پس از #نادرشاه این بود که آنها فکر می‌کردند اگر سرزمینی از #ایران جدا شد دیگر تا ابد بر نمی گردد! سیاست شمشیر نادر به کنار گذاشته شد و کار بجایی رسید که امروزه حرامزاده ای به نام #سید #حسن_شریعتمداری رسما در نهایت گستاخی طرح #تجزیه ایران را چاپ میکند! خیر آقایان به جای موضع دفاعی ، موضع ایران باید تهاجمی باشد! به فکر حفظ ایران کنونی نباشید به فکر بزرگ کردن آن باشید و در یک روز همه قراردادهای تجزیه ایران از جمله #پیمان_آخال ، #پیمان_گلستان ، #پیمان_ترکمانچای ، #پیمان_پاریس ، #پیمان_قصرشیرین ، #پیمان_چالدران ، #پیمان_گلداسمیت ، #استقلال_بحرین ، #اشغال_کومزر و #جزیره_آریایی و #جزیره_زردکوه را محکوم و لغو کنید!

images.jpg

Hello World!