پیامهای روزانه /12/02/2024

تا #اراده_معطوف_به_تکامل نباشد، هیچ جامعه ای به #تکامل_تدریجی نمیرسد، چنانکه تا اراده سپنتا مینو یا روح الهی نباشد هیچ #انتخاب_طبیعی برای یک جاندار تک سلولی بدون مغز و سیستم عصبی برای #تکامل وجود ندارد! این #اراده در#ایران ، #انقلاب_ایرانی باید باشد!

images.jpg

Hello World!