پیامهای روزانه /13/02/2024

اگر #واتیکان را جریانی #یهودی_کاتولیک و #اسرائیل را #یهودی_صهیونیست بدانیم، #جاعش جریانی #یهودی_اسلامی است، هرسه این جریانها #ابراهیمی، #ایرانستیز و ضد مردمان #هندوایرانی_و_اروپایی تبار هستند، برخی #اروپا را نابود میکنند و دیگران #ایران را!

images.jpg

Hello World!