پیامهای روزانه 19/02/2024

#نژادپرستی_ابراهیمی حاکم بر #نظم_نوین_جهانی تصمیم گرفته که کلا مردمان کشورهای #هندوایرانی_و_اروپایی را نابود کند، این #جنایت با گسترش #اسلامگرایی در #هند ، #ایران و #افغانستان و با مهاجرت دادن اعراب و آفریقایی ها به #اروپا و #آمریکا انجام میشود!

images.jpg

Hello World!