پیامهای روزانه 19/02/2024

آیا از خود پرسیده اید که چرا دو #ابراهیمی و #یهودی آشکار؛ #پوتین و #زلنسکی باید باهم بجنگند و جنگ را طولانی و فرسایشی کنند؟ با جنگ میان دو ملت اروپایی #روسیه و #اوکراین ، میلیونها #اسلاو که مردمان آریایی شرقی هستند کشته ، معلول و آواره میشوند!

images.jpg

Hello World!