پیامهای روزانه 19/02/2024

هدف اصلی و پنهان جنگ #روسیه و #اوکراین ؛ #جنوساید ، #قتل_عام و #پاکسازی_نژادی مردمان #آریایی اسلاو از شرق اوکراین و تاسیس کشور #یهودی #خزر یا #اسرائیل شمالی است! این هدف دو یهودی آشکار #پوتین و #زلنسکی است!

images.jpg

Hello World!