پیامهای روزانه 20/02/2024

#کانونهای_قدرت بنا به دلایل تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی و انسان شناسی بسیار پیچیده که در رسانه ها گفته نمیشود، با حمایت پنهان از حکومت های پلید در برخی کشورها عملا آن کشورها و تمدن ها را از گردونه تمدن بشری خارج میکنند! به این میگویند #نظم_نوین_جهانی !

images.jpg

Hello World!